Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Pyrocephalus > Pyrocephalus rubinus > Pyrocephalus rubinus major

subspecies: Pyrocephalus rubinus major (Vermilion Flycatcher, )