Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus parcus

subspecies: Mionectes oleagineus parcus (Ochre-bellied Flycatcher, )