Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Elaeniinae > Leptopogon > Leptopogon superciliaris > Leptopogon superciliaris hellmayri

subspecies: Leptopogon superciliaris hellmayri (Slaty-capped Flycatcher, )