Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum glaber

subspecies: Sublegatus arenarum glaber (Northern Scrub-Flycatcher, )