Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Elaeniinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum pallens

subspecies: Sublegatus arenarum pallens (Northern Scrub-Flycatcher, )