Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum finitimum

subspecies: Todirostrum cinereum finitimum (Common Tody-Flycatcher, )