Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum scalteri

subspecies: Todirostrum cinereum scalteri (Common Tody-Flycatcher, )