Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Pheugopedius > Pheugopedius felix > Pheugopedius felix felix

subspecies: Pheugopedius felix felix (Happy Wren, )