Aves > Apodiformes > Trochilidae > Trochilinae > Amazilia > Amazilia saucerottei > Amazilia saucerottei braccata

subspecies: Amazilia saucerottei braccata (Steely-vented Hummingbird)